نیروی انتظامی: یک تا ده سال حبس برای تشویق به برداشتن حجاب

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – به دنبال ادامه ی حضور دختران خیابان انقلاب در معابر عمومی و برداشتن روسری ها و گسترش مبارزه با حجاب اجباری در میان زنان، نیروی انتظامی برای مقابله با این حرکت ها، یک تا ده سال حبس تعیین کرد! تعیین مجازات طبق قوانین حکومت و عرف موجود بر عهده ی دادگاه هاست، در این اطلاعیه اما نیروی انتظامی خود را در جایگاه دادگاه و قاضی قرار داده است.

بنابر گزارش خبرگزاری ها، روز جمعه نیروی انتظامی اعلام کرد تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.

ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات می گوید «کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند» و یا «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید»، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

نیروی انتظامی برداشتن حجاب اجباری در معابر عمومی را برابر دایر کردن مرکز فحشا و فساد و تشویق مردم به فحشا دانسته است. نیروی انتظامی خاطر نشان کرده، تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی گردد. اما تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.

نیروی انتظامی اعلام کرده است این جرم از جرائم مشهود بوده و پلیس موظف است با جرم برخورد نماید و شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.

در روزهای بعد از اعتراضات دی ماه، سی نفر از دختران خیابان انقلاب که در معابر عمومی اقدام به برداشتن روسری های خود کردند، توسط پلیس دستگیر شدند.