۱.۵ میلیون ایرانی در صف مهاجرت به استرالیا و کانادا

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – این صاحب‌نظر اقتصادی و مالی که اکنون مشاور وزیر راه و شهرسازی است، روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۶ در دانشکده علوم ا

جتماعی دانشگاه تهران اعداد قابل توجهی ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پولی در ایران نیست که امیدوار باشیم به

رشد مثبت سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، ادامه داد: علاوه براین آمارهایی هست که نشان می‌دهد از ۸۵ میلیارد دلار درآمد ارزی ایران

۴۵ میلیارد برای واردات اختصاص یافته است و اگر ارزش قاچاق را نیز ۲۰ میلیارد دلار فرض کنیم، به نظر می‌رسد ۲۰ میلیارد

دلار خروج سرمایه داشته‌ایم. در چنین شرایطی معلوم است که اقتصاد ایران با رشدهای پایین مواجه می‌شود و ایرانیان فقیرتر

می‌شوند. به گفته این استاد اقتصاد یکی دیگر از دلایل گسترده‌تر شدن فقر در برخی از کشورها رشد افراطی‌گری است که امیدواریم

این پدیده در ایران گسترش پیدا نکند.