بازداشت ۳۵۴ مهاجر قاچاق در طول دو روز در ارضروم

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در طول دو روز اخیر ۳۵۴ مهاجر قاچاق که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده اند در ارضروم بازداشت شدند.

اکیب های شعبه امنیت در مسیر آغری-ارضروم و جاده کمربندی شمال، یک گروه پیاده را شناسایی کردند.

در نتیجه بازرسی انجام گرفته ۲۰۰ مهاجر قاچاق که شهروند افغانستان و پاکستان هستند دستگیر شدند.

روز گذشته نیز ۱۵۴ مهاجر قاچاق در ارضروم بازداشت شده بود.

بدین ترتیب شمار مهاجرین قاچاقی که در طول دو روز اخیر دستگیر شده اند به ۳۵۴ رسید.

این افراد برای اخراج از کشور به مرکز اعاده مهاجرین در آش قلعه منتقل شدند.