بازداشت ۳۲ مهاجر قاچاق در آیواجیک

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در شهرستان آیواجیک چاناک قلعه، ۳۲ مهاجر قاچاق که با یک قایق لاستیکی در صدد  عبور به جزیره میدیللی یونان بودند بازداشت شدند.

اکیب های امنیت ساحلی که در حال گشت  زنی در تنگه مسلم بودند، یک قایق لاستیکی در ۲ مایلی کادیرگا بورنو را شناسایی کردند.

در عملیاتی که ترتیب یافت، ۳۲ شهروند افغانستان، ایران، سنگال و سودان که در بین آنها زنان و کودکان نیز بودند دستگیر شدند.

به این مهاجرین قاچاق پس از انتقال به پاسگاه امنیت ساحل کوچوک کویو غذا و لباس داده شد.

این افراد پس از اتمام امور اداری به مرکز اعاده مهاجرین آیواجیک منتقل شدند.