تفاوت های بزرگ در قبولی پناهندگان در ایالات آلمان

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – براساس گزارش اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی، درمورد سهیمه اجازه اقامت پناهجویان، تفاوت های بسیاری درایالات جداگانه آلمان وجود دارد. کارشناسان ازاین تفاوت بزرگ درتصمیم گیری روی تقاضاهای پناهجویان انتقاد می کنند.

ارزیابی های جداگانه از ایالات آلمان که توسط اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی صورت گرفته است، نشان می دهد که در میزان پذیرش پناهجویان در این ایالت ها، تفاوت فاحشی وجود دارد.

براساس این ارزیابی که در روزنامه «راینشه پست» (شماره دوشنبه، ۱۲ مارچ ۲۰۱۸) نشر شده است، سهمیه اجازه اقامت پناهجویان در سال گذشته میان ۷۲،۸ درصد در ایالت زارلند و ۲۴،۵ درصد در ایالت براندنبورگ در نوسان بوده است.

حینی که در سال ۲۰۱۷، شمار پناهجویانی که اجازه اقامت دریافت کرده اند، در بعضی از ایالات مانند بایرن (۳۱،۷ درصد)، بادن وورتمبرگ (۳۷،۷ درصد)، واکثر ایالت های شرقی آلمان زیر حد اوسط در مقایسه با سایر ایالات، ۴۳،۴ درصد بوده است، به استثتنای ایالت زارلند، در ایالت بریمن با ۵۹،۷ درصد، در هسن ۵۳،۲ درصد، در شلیزویگ هولشتاین ۵۲،۴ درصد، در نیدرزاکسن ۴۲،۴ درصد، در کل در مورد تقاضا های پناهندگی تصمیم مثبت اتخاذ شده است.

 

در این ارتباط ایالت های نوردراین وستفالن با ۴۳،۳ درصد، راینلند فالتس ۴۴،۶ درصد، تورینگن ۴۴،۱ درصد، هامبورگ ۵۷،۹ درصد و برلین با ۴۴،۳ درصد در جایگاه میانه قرار داشته اند.

گرالد شنایدر، دانشمند علوم سیاسی از دانشگاه کونستانس انتقاد می کند که این تفاوت بزرگ ایالات در مورد میزان اجازه اقامت، قابل قبول نیست.

او توضیح می دهد:»کارمندان بررسی تقاضا های پناهندگی ظاهراً زیر تاثیر محیط اجتماعی و سیاسی قرار دارند که در آن کار می کنند.»

این دانشمند علوم سیاسی تاکید می کند که اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی باید امکانات عملکرد تصمیم گیرندگان را، که روی تقاضا های پناهندگی کار می کنند، (در یک چارچوب مشخص و واحد) محدود کند.» به قول وی «شانس دریافت قبولی نباید بستگی به تخصیص سهمیه در یک ایالت داشته باشد».