بازداشت مهاجرین قاچاق در استان وان ترکیه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در استان وان ترکیه ۳۷ مهاجر قاچاق که سعی داشتند از راههای غیر قانونی وارد کشور بشوند، دستگیر شدند.

براساس اطلاعیه ژاندارمری استان وان، اکیپهای ژاندارمری شهرستان توشبا، مینی بوس مشکوکی در نزدیکیهای معدن سنگ قدیمی در محله ساغلام تاش را تحت کنترل قرار دادند.

در این چهارچوب ۳۷ مهاجر قاچاق تبعه افغانستان دستگیر شدند.

راننده مینی بوس تحت نظر قرار گرفته و مهاجرین نیز به مقامات ذیعلاقه تحویل داده شدند.