مرد ایرانی مقیم خارج از کشور هستید؟

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – مرد ایرانی مقیم خارج از کشور هستید؟ احتمال زیادی وجود دارد که پس از سفر نوروزی به ایران قادر به بازگشت نشوید!

پیش بینی می شود که تعداد قابل توجهی از مردان ایرانی مقیم خارج از کشور که در تعطیلات نوروزی پیش رو به ایران سفر می کنند بواسطه عدم اطلاع از تغییر قوانین سربازی در ایران جهت بازگشت به کشور محل زندگی خود دچار مشکلات جدی خواهند شد.

تاکنون همه پسران/مردان ایرانی مقیم خارج از کشور که مشمول خدمت سربازی بودند می توانستند دو بار در سال و هر بار برای سه ماه به ایران سفر کنند.

اما با تغییر قوانین در ایران که از روز اول فروردین (۲۱ مارس) قوت اجرایی خواهد یافت،

و بسیاری هنوز از آن اطلاعی ندارند، این امکان تنها برای هشت سال نخست مشمولیت قابل استفاده است. به عبارت دیگر چنانچه ۸ سال از تاریخ مشمولیت تان گذشته باشد و در این هشت سال تکلیف خدمت سربازی خود را روشن نکرده باشید در صورت سفر به ایران سرباز فراری محسوب شده و از جمله اجازه ترک ایران و بازگشت به کشور محل زندگی خود را نخواهید داشت.

به عبارت ساده تر بر اساس قوانین جدید سربازی در ایران، تنها در هشت سال نخست مشمولیت سربازی قادر خواهید بود که بمانند گذشته از امکان سفر دو بار در سال و هر بار برای سه ماه به ایران استفاده کنید.

در همین راستا از این پس مهر خروج ویژه مشمولین بر اساس سال تولد فرد مشمول و مطابق با جدول ذیل در گذرنامه ایرانی وی درج خواهد شد:

پس از گذشت هشت سال از مشمولیت امکان استفاده از این امکان وجود نخواهد داشت و مجبور هستید که تکلیف خدمت سربازی خود را روشن کنید، یعنی یا به خدمت سربازی بروید، یا چنانچه دلایل پزشکی و اجتماعی مشخص شده در قانون را دارا هستید تقاضای معافیت کنید، و یا سر کیسه را شل کرده و با پرداخت جریمه کارت معافی از خدمت سربازی دریافت کنید.

امکان دریافت کارت معافی از طریق پرداخت جریمه نیز تنها برای افرادی که بیش از ۸ سال از مشمولیت شان می گذرد وجود دارد.

جرایم تعیین شده می تواند به صورت یکجا یا تقسیط و تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت گردد.

پایه تومانی (و معادل کرون سوئد) جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر مبنای مدرک تحصیلی آنها به شرح زیر اعلام شده است:

زیردیپلم: ‌۱۰ میلیون تومان

دیپلم: ۱۵ میلیون تومان

فوق دیپلم: ۲۰ میلیون تومان

لیسانس: ۲۵ میلیون تومان

فوق لیسانس: ۳۰ میلیون تومان

دکترای پزشکی: ۳۵ میلیون تومان

دکترای غیرپزشکی: ۴۰ میلیون تومان

و پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان

بر اساس مصوبه مجلس به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و غیبت بیش از ۶ ماه یک سال محسوب می‌شود.

همچنین برای مشمولان متأهل، ۵ درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند ۵ درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

آلترناتیو ارزانتر دیگری هم  برای حل مشکل وجود دارد و این که تا سن ۵۰ سالگی به ایران سفر نکنید!

شایان ذکر است که  به استناد تبصره ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۰۸-۱۱-۱۳۹۱ کلیه مشمولینی که سن آنان بیش از ۵۰ سال باشد در صورت عدم تغییر سن در شناسامه، اصل شناسنامه عکسدار آنان به منزله کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی می باشد و نیاز به هیچگونه تعیین تکلیف در رابطه با وضعیت نظام وظیفه خود ندارند و جهت استفاده از هیچگونه خدماتی نیاز به نشان دادن کارت معافیت یا پایان خدمت نخواهند داشت. این کادوی تولد قوانین ایران به مردان ۵۰ ساله کشور است!