نجات ۲۱۸ مهاجر غیرقانونی از دریای اژه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – نیروهای گارد ساحلی ترکیه، یک گروه ۱۲۶ نفره از اتباع کشور سوریه از جمله تعداد زیادی زن و کودک با یک قایق بادی قصد عبور غیرقانونی به یونان داشتند را در سواحل شهرستان دیکیلی استان ازمیر نجات دادند.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه پس از انتقال مهاجران به قایق میان آنها پتو و مواد غذایی توزیع کردند.

همچنین در سواحل شهرستان چشمه نیز یک گروه ۹۲ نفره از اتباع سوریه و اریتره که قصد داشتند از راه های غیرقانونی به یونان بروند نجات یافتند. پس از آن با کشتی به ساحل انتقال داده شدند.

افراد مذکور پس از انجام مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان ازمیر منتقل شدند.