کارگران گروه ملی در حمایت از همکارانشان دست به تجمع زدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – روز یکشنبه ۲۶ فروردین کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در محوطه شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند

کارگران این شرکت پس از بسته شدن کارتها و ممنوع الورود شدن تعدادی از همکارانشان توسط مدیریت دست از کار کشیدند و در مقابل دفتر حراست و امور اداری تجمع اعتراضی برپا کردند و خواهان باز شدن کارتهای همکارانشان که به دستور مدیر حراست مسدود شده بود شدند
طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بعلت نبود مواد اولیه فقط بخش لوله سازی این شرکت که حدود ۴۰۰ نفر در آن مشغول بکار هستند ،فعال میباشد که در دو روز گذشته به دلیل اعتراض به اخراج همکارانشان دست از تولید کشیده اند و مانع بارگیری وفروش ضایعات شدند

طبق خبرهای رسیده یکی از کارگران بنام رحیم سعیدی امروز صبح در مقابل درب کارخانه دستگیر و به پلیس امنیت و اطلاعات منتقل میشود

ریاست اداره حراست نیز به کارگران اخراجی عنوان کرده است که حکم جلب و بازداشت برای حدود ۵۰نفر از کارگران صادر شده که بتدریج توسط پلیس دستگیر خواهند شد

برای ایجاد رعب و وحشت میان کارگران ، روابط عمومی شرکت طبق اطلاعیه ای اعلام کرده که از امروز با تجمع کنندگان و معترضان برخورد قانونی صورت میگیرد و فسخ قرارداد میشوند

اما کارگران اعلام کردند تا همکاران اخراجی به سر کارخود باز نگردند این اعتراض و اعتصاب ادامه خواهد داشت

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲۶ فروردین ۱٣۹۷