پنجمین روز تجمع کارگران شهرداری دزفول

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – کارگران شهرداری دزفول روز پنجشنبه ٣۰ فروردین برای پنجمین روز تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری و فرمانداری این شهر برپا کردند

این کارگران بابت مطالبات معوقه خود بارها دست به تجمع زده اند و پاسخ درخوری از مسئولین نشنیده اند

طبق خبرهای ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران شهرداری دزفول با بیش از ۱۰ سال سابقه کار که تعداد آنان نزدیک به ۱۰۰ نفر میباشد از دی ماه سال گذشته تا کنون حقوق دریافت نکرده اند و حقوق ماههای بهمن و اسفند سال ۹۶ ،عیدی وپاداش سال۹۵و۹۶، سنوات سال۹۴ را طلبکار هستند و کارفرما ۷ ماه بیمه تامین اجتماعی آنان را واریز نکرده است

اما متاسفانه شهردار دزفول با کمال بی شرمی پاسخ بی تعهدی خود و پیمانکارانش را که موجب خانه خرابی کارگران شده است را با تهدید به اخراج داده است طبق نقل قول از طرف کارگران وی گفته است که همین است که هست ،اگر به اعتراض ادامه بدهید ، اخراج میشوید

اتحادیه آزاد کارگران ایران
٣۱ فروردین ۱٣۹۷