دستگیری مهاجرین قاچاق از افغانستان، پاکستان، ایران، عراق و سوریه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – نیروهای ژاندارمری استان قرقلارایلی در غرب ترکیه ۴۲ تبعه افغانستان، پاکستان، ایران، عراق و سوریه را که می‌خواستند از راه‌های غیرقانونی به کشورهای اروپایی عبور کنند، دستگیر کردند.

این افراد در دو گروه جداگانه دستگیر شده‌اند. آنها پس از طی مراحل قانونی به مرکز امور مهاجران استان مذکور منتقل شدند.

از سوی دیگر در همین رابطه دو نفر دیگر را به اتهام سازماندهی و قاچاق دستگیر شده است.