تقدیر از ترکیه در خصوص حمایتش از پناهجویان

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در «سند همکاری با ترکیه» که پس از کنفرانس بروکسل تحت عنوان «حمایت از آینده سوریه و منطقه» در پایتخت بلژیک تحت نظارت اتحادیه اروپا و سازمان ملل منتشر شد، سیاست‌های ترکیه که از بیشترین پناهجو در خاک خود میزبانی می کند، توسط جامعه بین‌الملل “سخاوت بی‌نظیر” توصیف شد.

در این سند که پس از نشست دو روزه با حضور نمایندگانی از ۸۵ کشور و نمایندگان سازمان ها و نهادهای مختلف منتشر شد، آمده است: “از آغاز بحران سوریه دولت و مردم ترکیه در خصوص حمایت از پناهجویان سخاوت بی‌نظیر نشان داده‌اند. ترکیه همچنین برای استفاده پناهجویان از خدمات بهداشتی، آموزش ، استخدام و خدمات اجتماعی نیز تلاش کرد”.

در این سند همچنین با اشاره به اینکه ترکیه بیش از ۳٫۵ میلیون پناهجو که نیمی از آنها کودک هستند، میزبانی می کند، بر ادامه بحران در سوریه و ضرورت حمایت جامعه بین‌املل از دولت و مردم ترکیه تاکید شد.

خبرگزاری آناتولی