پارلمان انگلستان از تلاش ترکیه برای پناهجویان تمجید کرد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در همایشی باعنوان “پناهجویان سوری و ترکیه” که از طرف شعبه لندن موسسه فرهنگی یونس امره ترکیه با پیشگامی فیصل راشد نماینده حزب اپوزسیون کارگر انگلستان در ساختمان پارلمان این کشور برگزار شد از خدمات بشردوستانه ترکیه به پناهجویان سوری تمجید و قدردانی شد.

در این همایش متیو سولتمارش از مسئولین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ابی دواموه مدیر روابط عمومی سازمان بین المللی مهاجرت، ابراهیم ورگون رئیس بنیاد پناهجویان و مهاجران حضور داشتند.

تیو سولتمارش از مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد طی سخنانی از خدمات گسترده، منظم و رایگان آموزشی و بهداشتی که ترکیه در اختیار پناهجویان قرار داده تمجید کرده و اظهار داشت: فرق ترکیه با کشورهای دیگر منطقه این است که کمک‌های سازمان ملل را نیز به صورت منظم و هماهنگ بین پناهجویان تقسیم می کند.

ابی دواموه مدیر روابط عمومی سازمان بین المللی مهاجرت نیز ضمن قدردانی و تمجید از کمک های بشردوستانه ترکیه به پناهجویان سوری و کشورهای دیگر از همکاری با کشور خیر و انسان دوست ترکیه ابراز خوشحالی کرد.

بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ترکیه میزبان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار پناهجوی سوری و هزاران پناهجوی افغان، سومالیایی و عراقی است.

خبرگزاری آناتولی