۱۴ مهاجر قاچاق دیگر در مرز مشترک ترکیه و سوریه دستگیر شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – ۱۴ مهاجر قاچاق در شهرستان یایلاداغی استان حاتای که سعی داشتند از راههای غیرقانونی از سوریه وارد ترکیه شوند، دستگیر شدند.

واحدهای وابسته به فرماندهی هنگ دوم مرزی در حوالی مرز شهرستان آلتین اوزو در یایلاداغی، افراد مظنونی را تثبیت کردند.

در این چهارچوب ۱۴ تبعه سوری که در صدد ورود به ترکیه از راههای غیرقانونی بودند، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

سوریها برای بازپرسی امنیتی به اکیپهای ژاندارمری تحویل داده شدند.