ادامه اعتراضات کارگران هپکو

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – امروز نیز حدود ۸۰۰ نفر از کارگران هپکو اراک در روی ریل سراسری راه آهن تجمع کردند

طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در پی تجمعات دو روز گذشته و بی پاسخی مسئولین ذیربط زنان کارگر این مجموعه صنعتی نیز همراه دیگر همکاران خود در تجمع امروز حضور داشتند.

کارگران گفته اند امروز تا پاسخ روشنی نگیریم از روی ریل کنار نمیرویم.

این کارگران ازساعات اولیه صبح با آوردن ناهار خود در این تجمع شرکت کردند.

تاکنون هیچ مسئولی پاسخگو نبوده است و حرکت راه آهن سراسری زمان بندی حرکت قطار ها را تغییر داده است