۱۴ مهاجر قاچاق در استان سیواس دستگیر شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در استان سیواس ۱۴ تبعه خارجی که از راههای غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، دستگیر شدند.

اکیپهای اداره شهربانی سیواس در اتوبوس مسافربری که در پست بازرسی در جاده سیواس – ارزنجان متوقف ساختند، ۱۴ مهاجر قاچاق تبعه افغانستان را تثبیت کردند.

مهاجرین به اداره شهربانی انتقال داده شده و بعد از انجام امور به مدیریت اداره کوچ سیواس تحویل داده خواهند شد.

دو نفر نیز بجرم قاچاق مهاجر تحت نظر قرار گرفتند.