کروبی اختیاراتش را به شورای حزب اعتماد ملی واگذار کرد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، پس از مخالفت اعضای شورای مرکزی این حزب … ادامه خواندن کروبی اختیاراتش را به شورای حزب اعتماد ملی واگذار کرد