تداوم بازداشت کارگران گروه ملی اهواز

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – کارگران گروه ملی در اهواز که طی دو روز ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه بازداشت شدند به بیش از ۵۰ نَفَر رسیدند. این بازداشت شدگان در بازداشتگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر جنب پلیس راه قدیم اهواز -شوش در حبس هستند.

به گزارش منابع محلی، قرار بود دیروز کسانی که در هجوم به دفاتر نمایندگان مجلس شرکت نکرده بودند را آزاد کنند اما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند اگر قرار است کسی به جرم اعتراض در محل دفاتر نماینده ها در بازداشت بماند همه ما باید در بازداشت بمانیم چرا که این اعتراض از سوی همه ما کارگران صورت گرفته است.

امروز هشتمین روز متوالی است که کارگران شرکت گروه ملی در اهواز در مقابل استانداری تجمع کرده و به اعتراضات خود ادامه می دهند.

اسامی بعضی از بازداشت شدگان بشرح زیر است:
١-امیر حریزاوی
٢-احمد عفراوی
٣-حسین عفری
۴-علی دغاغله
۵-یعقوب شریفی
۶-اسماعیل سباهکار
٧-محمد حمیدی
٨-حسن جاوید حمودی
٩-پیمان شجراتی
١٠-محمد تقی زاده
١١-علی جماعتی
١٢-فیصل ساری
١٣-کریم صیاحی
١۴-رحمان سمعک
١۵-علی عقبه
١۶-علی طاهری
١٧- مصطفی زرگانی
١٨-بهزاد علیخانی
١٩-سید محمد موسوی
٢٠-امیر شعبانی
٢١-سید رزاق موسوی
٢٢-هادی وائلی
٢٣-فرزاد قراجی
٢۴-یونس امیری
٢۵-سید علی مرادی
٢۶-نور علی خان محمد
٢٧-ابراهیم فارسی
٢٨-محمد علاوی
٢٩-سید جواد موسوی
٣٠-علیرضا محرب
٣١-جواد اسکندری
٣٢-ابراهیم برومندنیا
٣٣-علی حزبئی پور
٣۴-شاهین بابا احمدی
٣۵-کاظم حیدری
٣۶-محمد فلاحی عقیلی
٣٧-جلیل کردونی
٣٨-سجاد حسین پور