انگلیس : کشف انبار اسلحه در آپارتمان پناهجوی ایرانی

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – انگلیس : کشف انبار اسلحه در آپارتمان پناهجوی ایرانی

اشکان ابراهیمی ۳۳ ساله ساکن انگلیس، به‌منظور انتقام از پلیس و قاضی‌ که حکم جدایی از فرزندش را صادر کرده بود، اقدام به تهیه انبار اسلحه و مهمات ساخت بمب کرده بود. او از سوی دادگاه انگلیس به بیست سال حبس محکوم شده