قاچاقچی انسان در ایران: سپاه مهاجران غیرقانونی را پس از دستگیری به قاچاقی های انسان می فروشد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایراننگام ، اجتماعی _ یکی از قاچاقچیان انسان در ایران که بیش از ۱۲ سال است به قاچاق مهاجران افغان از ایران به ترکیه می پردازد می گوید سپاه پاسداران نیز در قاچاق مهاجران غیرقانونی دست دارد.

 

محمد جهانبخش _ این قاچاقچی انسان که اهل یکی از شهرهای ایران در مرز ترکیه است و با خودروی شخصی اقدام به حمل مهاجران از تهران به ماکو می کند، تعریف می کند که سال ۱۳۹۳ نیروی انتظامی سختگیری هایی در زمینه مهاجران غیرقانونی داشت اما نکته جالب این است که این مهاجران از سوی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران دستگیر و دوباره به قاچاقچی ها فروخته می شدند.

 

او می گوید در همین سال سپاه هر کدام از مهاجران را یک میلیون می فروخت و ما با بالا بردن هزینه آنها را از سپاه گرفته و مجددا به سمت مرز ترکیه می آوردیم.

او در ادامه به شرایطی اشاره می کند که مهاجران افغان قاچاق می شدند و می گوید گاه تا ۸ نفر از آنها را در یک خودروی سواری سمند حمل می کردیم و حتی در صندوق عقب خودرو نیز آنها را جا می کردیم.

او حتی تعریف می کند یک بار فراموش کرده بود که صندوق عقب را باز کند و از تهران تا ماکو مهاجران افغان در صندوق عقب مانده بودند و به دلیل عدم دسترسی به سرویس بهداشتی آنجا را کثیف کرده بودند که به این دلیل کتک حسابی هم از او خورده اند و این گونه حرکات از دیگر قاچاقچیان انسان نیز سر می زده است.

با اینهمه به رغم این رفتارها با مهاجران غیرقانونی دست داشتن سپاه در قاچاق انسان از جمله موضوعاتی است که این قاچاقچی انسان در ایران می گوید علنی و متداول است.