گارد ساحلی ترکیه ۲۰ پناهجو را نجات داد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان موغله ۲۰ مهاجر غیرقانونی از جمله چندین زن و کودک را که قصد داشتند با یک فروند قایق سریع السیز به یونان بروند در سواحل شهرستان بودروم نجات دادند.

آنها پس از طی مراحل قانونی، به اداره امور مهاجرت موغله منتقل شدند.

عملیات نیروهای امنیتی، ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور به صورت جدی ادامه دارد.