راهپیمایی و تظاهرات بزرگ مردم برازجان در اعتراض به بی آبی با شعار دشمن ما همینجاست

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – عصر روز شنبه ۱۶تیر ماه ۹۷ صدها تن از مردم برازجان در اعتراض به بی آبی؛ به خیابانها آمده و اقدام به راهپیمایی و تظاهرات کردند.
مردم در میدان بیمارستان این شهر تجمع نمودند.
آنها شعار می دهند:
دولت بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم
دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست
سوریه را رها کن فکری به حال ما کن
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

گفتنی است که ۴ روز است آب برازجان قطع شده است.