۸۲ مهاجر غیرقانونی دستگیر شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – یگان های مرزی ترکیه در استان ختای ۸۲ تبعه خارجی که قصد داشتند از راه غیرقانونی وارد کشور شوند را در شهرستان های قزلچات، توپراق توتان و بلنگوز دستگیر کردند.

این افراد تبعه سوریه بودند و برای بازجویی امنیتی به مرکز فرماندهی ژاندارمری در استان ختای منتقل شدند.

خبرگزاری آناتولی