اطلاعیه وزارت کشور ترکیه در مورد نجات پناهجویان گرفتار در سواحل چشمه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – وزارت کشور ترکیه اعلام کرد : ۳۴ مهاجری که در جزیره بوغاز یعنی تنگه در سواحل شهرستان چشمه ازمیر گرفتار شدند، نجات داده شدند.

بموجب اطلاعات دریافتی ، اکیب های فرماندهی گارد ساحلی پس از دریافت اطلاعاتی در مورد محصور ماندن گروهای مهاجر تبعه خارجی در جزیره بوغاز در سواحل چشمه ازمیر وارد عمل شدند.

به منطقه هلی کوپتر و اکیب های امداد و نجات اعزام گردید.

در نتیجه فعالیتهای دو هلی کوپتر متعلق به گارد ساحلی ،تمامی مهاجرین گرفتار در جزیره نجات داده شدند.