۹۷ مهاجر در استان ختای ترکیه دستگیر شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – یگان های وابسته به فرماندهی گردان سوم مرزی ترکیه هنگام گشت زنی در شهرستان یایلاداغی در استان ختای ۷۷ تبعه سوری که صدد ورود غیرقانونی به ترکیه بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

نیروهای ژاندارمری نیز طی عملیاتی ۲۰ تبعه سوری دیگر را که به شکل غیر قانونی وارد ترکیه شده‌اند را در شهرستان یایلاداغی شناسایی و دستگیر کردند.

۹۷ مهاجر دستگیر شده پس از طی مراحل قانونی به کشور‌شان بازگردانده شدند.

خبرگزاری آناتولی