بی اطلاعی از وضعیت آرمان غفاری، دانشجوی زندانی

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – به گفته فعالان حقوق بشری در این مدت پیگیری‌های خانواده تاکنون بی نتیجه بوده است.

ماموران پس از بازداشت او به منزلش رفته و وسایل شخصی آقای غفاری را نیز ضبط کردند.

خانواده وی از محل بازداشت و دلیل بازداشت او بی اطلاع هستند. به گفته فعالان حقوق بشر خانواده این فعال محیط زیست تحت فشار هستند تا مصاحبه ندهند و سکوت کنند.