یک جوان ۲۰ ساله توسط نیروی انتظامی در اهواز کشته شد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – غروب پنجشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱٣۹۷، نیروی انتظامی یک جوان ۲۰ ساله عرب بنام سجاد زرگانی در اهواز را به قتل رساند.

بنا به گزارش فعالین حقوق بشر در اهواز؛ سجاد زرگانی، ۲۰ ساله، بدلیل عدم توقف در یک ایست بازرسی پاسگاه ۱٨ در منطقه کورش شهر اهواز با شلیک گلوله توسط نیروی انتظامی کشته شد.

بنا به این گزارش، سجاد زرگانی در هنگام موتور سواری به ایست بازرسی توجه نکرده و نیروهای پاسگاه با شلیک مستقیم و اصابت گلوله به سر او، او را به قتل رساندند.