بازگشت سوری‌ها به کشورشان ادامه دارد

 

 

سحبانیوز ـ بازگشت داوطلبانه شهروندان سوریه که به دلیل جنگ داخلی در این کشور به ترکیه پناه آورده بودند، به مناطق امن در کشورشان ادامه دارد.

 

به گزارش خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه  به نقل از آناتولی فارسی _طی یک ماه گذشته حدود ۵ هزار نفر از شهروندان

سوریه که به دلیل جنگ داخلی در کشورشان به ترکیه پناه آورده بودند٬ در چارچوب برنامه بازگشت داوطلبانه با عبور از گذرگاه

جلوه‌گوزو در شهرستان ریحانلی استان حتای به کشورشان بازگشتند.

این خانواده های سوری که غالبا مقداری اسباب و اثاثیه به همراه دارند، بعد از عبور از مرز به مناطق امن در سوریه می روند.

از گذرگاه مرزی جلوه‌گوزو طی یک ماه اخیر بیش از ۵ هزار سوریه ای به کشور خود باز گشته اند.