دستگیری ۲۰ مهاجر غیرقانونی در بورسای ترکیه

 

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ نیروهای امنیتی ترکیه در استان بورسا یک دستگاه کامیون حامل ۲۰ مهاجر غیر قانونی را توقیف و سرنشینان آن را دستگیر کردند.

 

به گزارش خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ نیروهای امنیتی استان بورسای ترکیه طی بازرسی در بزرگراه بورسا- ازمیر یک دستگاه کامیون حامل ۲۰ مهاجر غیر قانونی را در نزدیکی شهرستان عثمان غازی این استان توقیف و سرنشینان آن را دستگیر کردند.

افراد مذکور که از اتباع کشور افغانستان بودند، پس از انجام روند اداری در اداره امنیت شهرستان عثمان غازی به اداره مهاجرت استان بورسا منتقل شدند.

راننده این کامیون که شهروند سوریه بود نیز به اتهام جعلی بودن گواهینامه دستگیر شد.