تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه؛ تجمع کشاورزان اصفهانی

 

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه

 

به گزارش رادیو فردا ، امروز از ساعت ده صبح، جمعی از بازنشستگان کشوری، مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

حاضران در تجمع که بازنشستگان ارگان‌های مختلف دولتی هستند؛ آنها پلاکاردهایی در دست دارند و اعتراض اصلی‌شان به پایین بودن مستمری‌ها نسبت به خط فقر است.

به نوشته ایلنا، یکی از معلمان حاضر در تجمع امروز می‌گوید: «از فقر و بی‌پولی به ستوه آمده‌ایم؛ دستمزدی که به عنوان مستمری بعد سی سال تدریس و جهاد در راه تعلیم و تربیت دریافت می‌کنیم، ده روز از ماه را هم کفاف نمی‌دهد؛ بقیه ماه را چطور باید سر کنیم؟»

اجرای همسان‌سازی، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از بیمه تکمیلیِ با کیفیت، از دیگر مطالبات بازنشستگان کشوری است.

تعداد زیادی از حاضران در تجمع را معلمان بازنشسته تشکیل می‌دهند؛ آنها معتقدند مستمری دریافتی‌شان، هم به نسبت معلمان شاغل و هم به نسبت بازنشستگان دیگر ارگان‌های دولتی، بسیار پایین‌تر است.