مهاجرت منفعت یا تحمل باری مضاعف ؟

 

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ به نقل از روزنامه نگاری کانادایی ، سلیمان ملالی :به محض اینکه کلمه ی مهاجرت را به زبان می آوریم بسیاری از سوالات و نظرات به ذهن مان خطور می کند. آیا در مهاجرت به کانادا ، یک معیار کانادایی از رویای مهاجرت به آمریکا وجود دارد که مهاجران را ناچار به انتخاب کانادا می کند؟

 

به گزارش خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه ، متقاضیان مهاجرت به کانادا چه کسانی هستند؟ کجا زندگی می کنند ؟ و اینکه به چه کارهایی مشغول اند؟

آیا کشور میزبان ظرفیتی را در پذیرش و جذب مهاجران جدید برای کشور خود در نظر دارد ، و اینکه دیگر مهاجر نپذیرد؟

چرا بسیاری از مردم کشور کانادا در باره ی روند جذب مهاجرت در آینده پیشداوری هایی کرده اند و تعصباتی ایجاد شده است که دیگر مهاجر به کشورشان وارد نشود؟

آیا مهاجران تمام عمر خود را در کانادا می مانند و سهم شان از جامعه ی کانادا چقدر و چگونه است؟ آیا فرزندان مهاجران که در کانادا متولد شده اند ، کانادایی قلمداد می شوند و یا فرزند مهاجرین خواهند بود؟

بنابراین، بین اسطوره ها و واقعیت ها، بین تعصبات و سختی ها ، بین ادغام یا یکپارچگی و حاشیه سازی، واقعیت مهاجران چیست؟

آیا مهاجرت یک فرصت، برای کانادا و یا فقط بار هزینه برای کانادایی ها است؟

این یک سوال پیچیده است که پاسخ های آسان به آن ها وجود ندارد:

بسیاری از چهره های متضاد، موارد، ساختارهای ایدئولوژیک، و یا به سادگی چرخش سیاسی، ادراکات و تعصبات وجود دارد.

تمام این عناصر می توانند متناقض باشند و به نقطه ای از واقعیت گیج کننده برخورد کنند.

از این رو نیاز به تجزیه و تحلیل آرام و بی سر و صدا: اما برای اطلاعاتی سازنده، نیاز به اطلاعات معتبر است.