دستگیری ۴۹ مهاجر غیرقانونی در غرب ترکیه

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _  ژاندارمری ترکیه ۴۹ تبعه خارجی را در استان چاناک‌قلعه دستگیر کرد.

 

به گزارش خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه ، نیروهای ژاندارمری ترکیه ۴۹ تبعه خارجی را که قصد داشتند به‌صورت غیرقانونی عازم جزیره میدیلی یونان شوند دستگیر کردند.

آنها شهروند افغانستان بودند برای انجام مراحل قانونی به ژاندارمری چاناک‌قلعه منتقل شدند. عملیات‌ نیروهای ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور ادامه دارد.