بازار پررونق تولد کودکان خارجی در آمریکا برای دریافت تابعیت

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ هزاران زن باردار روس برای تولد فرزند خود به آمریکا رفته‌اند. هدف این زنان دریافت تابعیت آمریکا برای کودکان‌شان است. موسسات بسیاری نیز این زنان را در اجرا کردن این تصمیم یاری می‌رسانند.

 

به گزارش خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه ،  موسسه‌های بسیاری در روسیه برای زنان باردار تبلیغ می‌کنند که کودکان خود را در فلوریدای آمریکا به دنیا آورند و از این راه تابعیت آمریکا را برای کودکان‌شان تضمین کنند.