کانادا تعداد مهاجران را تا سال ۲۰۲۱ به ۳۵۰۰۰۰ نفر افزایش خواهد داد

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _  احمد حوسین وزیر امور مهاجرتی کانادا میگوید که کانادا در سال ۲۰۲۱، ۳۵۰۰۰۰ مهاجر را خواهد پذیرفت.

 

 

به گزارش خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه ، این عدد ۴۰۰۰۰ نفر بیشتر از رقم پیش بینی شده برای امسال و حدود یک درصد جمعیت کشور است.

این اعداد روز چهارشنبه به عنوان بخشی از برنامه ۳ ساله و چند مرحله ای دولت برای پذیرش مهاجران اعلام شد. این رقم از ۳۱۰۰۰۰ نفر در امسال شروع شده و سال به سال افزایش خواد یافت.

بخش عمده ای از این افراد تحت برنامه های اقتصادی برای جبران کمبود نیروی کار در بازار وارد خواهند شد.

حوسین میگوید که مهاجرت اقتصادی به خصوص در قسمت هایی که نیاز به کارگر زیاد است و میانگین سن مردم بالا است بسیار ضروری است.

بسیاری از بخش های اقتصادی از دولت خواسته اند تا نیروی کار مهاجر بیشتری در کشور پذیرش شوند.