سوئد:در کمون سولنا تازه‌واردان از خانه هایشان اخراج شده‌اند و در چادر زندگی می‌کنند

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ رامی سه سال پیش از سوریه آمده است و در حال حاضر کار می‌کند. او به خبرنگار بخش کردی رادیوی سویدن بشیر کاواک می‌گوید که پس از اینکه قرارداد دو ساله او اتمام یافت اکنون کمون سولنا او را از منزلش بیرون انداخته است و مجبور شده شب را در خیمه در هوای سرد به سر برساند. رامی می‌گوید: از روز جمعه به این سو در خیمه زندگی می‌کنم با اینکه هوا خیلی سرد است. اما برای شارژ کردن موبایل و استفاده از توالت به خانه دوستانم می‌روم و دوباره به خیمه بر می‌گردم.

 

به گزارش خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه ، سمر هدروس خبرنگار بخش عربی رادیوی سویدن با لارش رودن مسئول رسیدگی به تازه‌واردان کمون سولنا در این زمینه گفتگو کرده است. او می‌گوید: مسکن برای مدت دوسال برای تازه‌واردان داده می‌شود و طی این مدت تحت حمایت مالی کمون قرار دارند تا وارد بازارکار شوند و خود برایشان مسکن جستجو کنند. او در ادامه گفته است شماری از تازه‌واردان موفق شده‌اند برای خود خانه پیدا کنند اما شماری که نتوانستند اکنون باید خانه‌های را که کمون در اختیارشان گذاشته ترک کنند.

در ادامه از او پرسیده شده است که سرنوشت افرادی که در خیمه‌ها زندگی می‌کنند چه خواهد شد او می گوید: این سوال بر می‌گردد به اینکه پلیس با آنها چگونه برخورد می‌کند اما او تاکید کرده است که برگزاری خیمه در چنین ساحات ممنوع است و اجازه این کار را این افراد ندارند.

شماری از تازه‌واردان در کمون سولنا در استکهلم مجبور شده‌اند تا خانه هایشان را ترک کنند. مسئولان کمون گفته اند که آنها با کمبود مسکن برای اسکان تازه‌واردان جدید مواجه هستند. در حال حاضر ١۵ تن در منطقه بریدشلسباکن در سولنا از دو شب به این سو در خیمه به سر می‌برند.

 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏