بازگشت داوطلبانه به زبان فارسی برای مهاجران

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ تبلیغات «بازگشت داوطلبانه» به زبان فارسی در برلین برای مهاجران 

 

 

به گزارش خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه ، متن نوشته شده به این شرح میباشد :

در صورت اعلام آمادگی برای بازگشت داوطلبانه (علاوه بر هزینه‌های سفر) می‌توانید تا دوازده ماه هزینه‌های اضافی مربوط به واحد مسکونی در کشور زادگاه خود را دریافت نمایید!