اعتصاب‌ غذای زندانی تحت شکنجه مسلم شیری در قرنطینه زندان اردبیل

سحبانیوز، یکی از زندانیان عادی در زندان مرکزی اردبیل پس از حدود دو هفته تحمل شکنجه و در اعتراض به

{...}

تجمع فعالان سیاسی همراه با مادر سهیل عربی در دهمین روز اعتصاب غذای خشک

سحبانیوز، ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی صبح روز دوشنبه دهم مهر، همراه با مادر سهیل عربی، روبروی مجلس

{...}

اعتصاب غذا دوباره نزار زاکا، زندانی لبنانی

سحبانیوز، نزار زاکا، زندانی امنیتی بند هفت زندان اوین، از هشتم مهرماه در پی محرومیت از رسیدگی درمانی دوباره دست

{...}

وضعیت حمزه درویش در بیست و یکمین روز از اعتصاب غذا / اعزام اورژانسی به بیمارستان

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در ۱۶ شهریورماه پس از ۲۸ روز به اعتصاب غذای

{...}

اعتصاب غذای ۷ زندانی در کرج، ارومیه، تهران و زابل

سحبانیوز، انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه در زندان ارومیه، محمد نظری و حمزه درویش در زندان رجایی شهر

{...}

انتقال رضا شهابی به بیمارستان و بازگرداندن او علیرغم دستور پزشک

سحبانیوز، رضا شهابی، فعال سندیکالیست در چهل و نهمین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حال به بیمارستان اعزام

{...}

چهاردهمین روز اعتصاب غذای حمزه درویش، زندانی سنی مذهب

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که در ۱۶ شهریورماه پس از ۲۸ روز به اعتصاب غذای

{...}

تداوم اعتصاب غذای سه زندانی سنی مذهب در زندان ارومیه

سحبانیوز، انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت سه زندانی سنی مذهب برای برگزاری دادگاه از زندان رجایی شهر کرج

{...}

تجمع کارگران و معلمان در حمایت از رضا شهابی

سحبانیوز، روز (سوم مهر) جمعی از معلمان و کارگران در حمایت از رضا شهابی، کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و

{...}

۵۵ روز اعتصاب غذا در بیست و چهارمین سال حبس محمد نظری

سحبانیوز، محمد نظری، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که علیرغم بیماری از ۸ مردادماه با مشارکت در

{...}