شمار اعدام‌های صبح روز جاری در زندان رجایی شهر به شش تن رسید

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷: اخبار رسیده حکایت از آن دارد که

{...}

حکم اعدام محمد ثلاث اجرا شد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – منابع خبری در ایران از اجرای حکم اعدام محمد ثلاث، از دراویش گنابادی، خبر

{...}

یک زندانی در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران، (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷): حکم یک زندانی که با اتهام قتل

{...}

اجرای حکم یک نفر در زندان مرکزی اردبیل

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران، (۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷): حکم یک زندانی که به اتهام “قتل”

{...}

+۱۸ اعدام دو زندانی در ملأ عام در مشهد/ تصویر

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران، (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷): دو زندانی که با اتهام “تجاوز به

{...}

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی زاهدان

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران، (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷): حکم دو زندانی که با اتهام قتل

{...}

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه و زندان مرکزی ایلام

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران، (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷): دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه و

{...}

یک زندانی در ملأ عام در بندرعباس اعدام شد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران، (۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷): یک زندانی که به اتهام قتل عمد

{...}

اعدام دو زندانی در زندان گرگان

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران، (۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷): دو زندانی که با اتهام “افساد فی

{...}

اعدام دست‌کم یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران، (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷): دست‌کم یک زندانی که با اتهام قتل

{...}