شش اعدام اعلام‌نشده در زندان رجایی‌شهر کرج

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷:  طبق اطلاعاتی که اخیراً به دست سازمان

{...}

اعدام شش زندانی در زندان مشهد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – شش زندانی که با اتهام “سرقت مسلحانه” به اعدام محکوم شده بودند در زندان

{...}

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی تبریز

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷: حکم یک زندانی که با اتهام قتل

{...}

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷: یک زندانی که به اتهام قتل عمد

{...}

اعدام یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی تبریز

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷: یک زندانی که با اتهامات مربوط به

{...}

تایید اعدام ابولفضل چزانی از سوی رسانه‌های داخل کشور

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷: پس از گذشت ۴۳ روز، یکی از

{...}

اعدام دست‌کم دو زندانی از جمله یک تبعه افغانستان در رجایی شهر کرج

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷:  دست‌کم دو زندانی که با اتهام قتل

{...}

سه زندانی در زندان شهرستان میناب اعدام شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷: حکم سه زندانی که با اتهام “تجاوز

{...}

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی بندرعباس

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷: حکم یک زندانی که به اتهام قتل

{...}

اعدام یک زندانی در زاهدان

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۷: یک زندانی که با اتهام قتل عمد

{...}