گفتگوی با اسما جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل: نگران آزادی بیان در ایران هستیم

سحبانیوز، خانم جهانگیر سال گذشته جانشین احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌ بشر ایران شد.

{...}

گفت‌وگو با رها بحرینی / نهادهای بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در گذشته

سحبانیوز، رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهش‌گر بخش ایران در سازمان «عفو بین‌الملل»، نهادهای حقوقی بین‌المللی را امکاناتی برای رسیدگی به

{...}

گفتگو با سیروان منصوری فعال سیاسی و فعال حوزه پناهندگی

سحبانیوز، شاید بطور قطع و یقین  بتوان گفت بطور روزانه شاهد خروج ایرانیان به قصد مهاجرت و عمدتا پناهندگی از

{...}

گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران»

سحبانیوز، در این گفتگو حقوق‌دان و مؤسس «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» به شرایط تحقق عدالت انتقالی و

{...}

گفت‌وگو با جعفر بهکیش؛ در شرایط نابرابر، درخواست بخشش از قربانیان، جنایت مجدد در حق آن‌ها است

سحبانیوز، جعفر بهکیش، روزنامه‌نگار در حوزه‌ی حقوق بشر و دادخواهی، چارچوب نظری عدالت انتقالی را بستر مناسبی برای مواجهه با

{...}

گفت‌وگو با لادن برومند؛ شرط تحقق عدالت انتقالی، مسئولیت‌پذیری کل جامعه است

سحبانیوز، لادن برومند در این گفتگو به چگونگی زمینه‌سازی برای عدالت انتقالی در دوران پیش‌ از گذار دموکراتیک می‌پردازد و

{...}

گفت‌وگو با هادی شریعتی، بسیاری از ناظران اعدام‌ها کودکان هستند؛

سحبانیوز، یک حقوقدان و فعال حوزه کودک اجبار به ازدواج در کودکی، ترس اخراج از مدرسه و تقلید صحنه اعدام

{...}

گفتگو با رضا ذوقی یکی از شاهدان کهریزک، از کهریزک تا مانیسا؛

رضا ذوقی جوانی پر شور ، اما سرخورده و لطمه دیده از جنایات کهریزک است. او با تهدید و فشار

{...}

گفتگو با محمد مظفری هنرمند و فعال سیاسی

هنرمندی از طبقه پایین جامعه بچه جنوب شهر تهران که درد وطن داشت شیفته مصدق و کنشگر حقوق بشر از

{...}