گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران»

سحبانیوز، در این گفتگو حقوق‌دان و مؤسس «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» به شرایط تحقق عدالت انتقالی و

{...}

گفت‌وگو با جعفر بهکیش؛ در شرایط نابرابر، درخواست بخشش از قربانیان، جنایت مجدد در حق آن‌ها است

سحبانیوز، جعفر بهکیش، روزنامه‌نگار در حوزه‌ی حقوق بشر و دادخواهی، چارچوب نظری عدالت انتقالی را بستر مناسبی برای مواجهه با

{...}

گفت‌وگو با لادن برومند؛ شرط تحقق عدالت انتقالی، مسئولیت‌پذیری کل جامعه است

سحبانیوز، لادن برومند در این گفتگو به چگونگی زمینه‌سازی برای عدالت انتقالی در دوران پیش‌ از گذار دموکراتیک می‌پردازد و

{...}

گفت‌وگو با هادی شریعتی، بسیاری از ناظران اعدام‌ها کودکان هستند؛

سحبانیوز، یک حقوقدان و فعال حوزه کودک اجبار به ازدواج در کودکی، ترس اخراج از مدرسه و تقلید صحنه اعدام

{...}

گفتگو با رضا ذوقی یکی از شاهدان کهریزک، از کهریزک تا مانیسا؛

رضا ذوقی جوانی پر شور ، اما سرخورده و لطمه دیده از جنایات کهریزک است. او با تهدید و فشار

{...}

گفتگو با محمد مظفری هنرمند و فعال سیاسی

هنرمندی از طبقه پایین جامعه بچه جنوب شهر تهران که درد وطن داشت شیفته مصدق و کنشگر حقوق بشر از

{...}