پرونده‌ آرام فتحی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد

سحبانیوز، حکم دو سال حبس تعزیری آرام فتحی از اعضای «انجمن سبز چیا»ی مریوان در دادگاه تجدیدنظر در دست بررسی

{...}

بازداشت یک فعال مدنی مریوانی

سحبانیوز، دوشنبه هفته جاری، یک فعال مدنی مریوانی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. روز دوشنبه

{...}