درخواست ۷۵۰ فعال مدنی: کنشگران حقوق زنان را فورا آزاد کنید

    سحبانیوز _ کنشگران مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و

{...}

با پایان دوران محکومیت؛ کورش پرستاره از زندان بوشهر آزاد شد

    سحبانیوز ـ کورش پرستاره، شهروند بوشهری و زندانی سیاسی که به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به سه ماه حبس

{...}