محمد مقیمی وکیل آفرین چیت‌ساز، روزنامه‌نگار زندانی، از اعتصاب غذای موکل خود خبر داد

سحبانیوز، محمد مقیمی، وکیل آفرین چیت ساز در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران ازاعتصاب غذای این روزنامه نگار

{...}

با قرار وثیقه یک میلیاردی، آفرین چیت ساز آزاد شد

روز سه شنبه پانزدهم تیرماه، آفرین چیت ساز، روزنامه نگار، با قرار وثیقه تا زمان اعلام نظر دادگاه تجدید نظر از زندان

{...}