اتحادیه اروپا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را تحریم می‌کند

  سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران ، وزیر خارجه دانمارک اعلام کرد اتحادیه اروپا با تحریم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل

{...}

اتحادیه اروپا نیروی مشترک مقابله با قاچاق مهاجران تشکیل می دهد

  سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ بیانیه نهایی اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره موضوع مهاجرت، منتشر شد

{...}

معاون وزیر سیاست مهاجرت یونان: در موضوع کمک مالی اروپا به پناهجویان حق با اردوغان است

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – یانیس بالافاس، معاون وزیر سیاست مهاجرت یونان با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا به

{...}