پایان اعتصاب غذای حاتم ارتوغلو، با وعده مساعد مسئولان زندان

  سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _  حاتم ارتوغلو زندانی ۷۰ ساله بیمار محبوس در زندان ارومیه که تبعه کشور ترکیه است

{...}

اعتصاب غذای قاسم آبسته، زندانی سنی مذهب

سحبانیوز، قاسم آبسته زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج از یک هفته قبل در اعتراض به عدم رسیدگی

{...}

پایان اعتصاب غذای ابراهیم فیروزی در رجایی شهر

روز یکشنبه ۲۷ تیر ماه، ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، پس از پنج روز اعتصاب

{...}