دستگیری ۲۷۷ مهاجر قاچاق افغانی و پاکستانی در ترکیه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – ۲۲۷ مهاجر قاچاق افغانی و پاکستانی که از طرق غیر قانونی از ارضروم و

{...}

بازداشت ۴۸ مهاجر قاچاق در قارص

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در شهرستان ساری قمیش قارص، ۴۸ مهاجر قاچاق که تبعه افغانستان هستند بازداشت شدند.

{...}

بازداشت ۳۵۴ مهاجر قاچاق در طول دو روز در ارضروم

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در طول دو روز اخیر ۳۵۴ مهاجر قاچاق که از راه های غیرقانونی وارد

{...}

پناهجویان افغان در ترکیه داوطلب حضور در ارتش کشور شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – حدود ۱۵۰ پناهجوی افغانستانی مقیم در شهر آکسارای ترکیه در راستای حمایت از عملیات

{...}

نگاه یک ناظر؛ داستان غم‌انگیز خشونت علیه زنان در افغانستان/لطیفه سلطانی

سحبانیوز _ افغانستان با سپری نمودن نزدیک به سه دهه جنگ و خشونت، یکی از کشورهایی است که بیشترین زمینه را

{...}