تداوم بازداشت گسترده شهروندان در اهواز

    سحبانیوز ـ طی روزهای گذشته شماری از شهروندان در اهواز از سوی نیروهای اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات این

{...}

بازداشت شهروندان اهل سنت در استان خوزستان از ابتدای محرم

    سحبانیوز ـ شماری از شهروندان اهل سنت در استان خوزستان، طی هفته های گذشته از سوی اطلاعات سپاه اهواز

{...}

بازداشت یک شهروند بهایی در اهواز از سوی نیروهای امنیتی

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – میترا بدری نژاد، شهروند بهایی، روز شنبه ۱۲ اسفندماه در اهواز از سوی نیروهای

{...}