دستگیری ۴۲۱۴ مهاجر قاچاق در طول سه ماه در دریای اژه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در طول سه ماهه اول سال ۲۰۱۸، چهار هزار و دویست و چهارده مهاجر

{...}

نجات ۴۹ پناهجو از خطر مرگ در ازمیر

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان ازمیر ۴۹ پناهجو که قصد داشتند با یک قایق‌ بادی به جزایر یونان بروند

{...}