فرزانه جلالی، باتودیع وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد

سحبانیوز، فرزانه جلالی، پس از ۱۷ روز بازداشت با قرار وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه آزاد شد. فرزانه جلالی، فعال

{...}

بی تکلیفی فرزانه جلالی در اداره اطلاعات کرمانشاه

سحبانیوز، فرزانه جلالی، فعال مدنی و حقوق زنان، از روز پنجشنبه ۵ اسفندماه در بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه تحت بازجویی قرار

{...}

خودکشی مهدیس میرقوامی پس از آزادی از بازداشتگاه اطلاعات در کرمانشاه

سحبانیوز، مهدیس میرقوامی، شهروند کرمانشاهی، یک روز پس از آزادی از بازداشتگاه اطلاعات، اقدام به خودکشی کرده و پس از انتقال

{...}