بیش از ۸۰ هزار کلاس درسی در ایران با بخاری نفتی گرم میشوند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران،هرسال با آغاز فصل سرما با اخبار ناگواری از کوشه و کنار کشور مواجه می‌شویم اخباری

{...}