جمال الدین خانجانی علیرغم هشدار پزشکان پس از انجام عمل قلب به اوین منتقل شد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – جمال الدین خانجانی، از مدیران جامعه بهایی ایران که هفته گذشته در بیمارستان تحت

{...}

آزادی مهوش ثابت، از مدیران جامعه بهایی بعد از تحمل ده سال محکومیت

سحبانیوز، مهوش شهریاری (ثابت) از مدیران جامعه بهایی ایران پس از تحمل قریب به ده سال حبس  از بند زنان

{...}

عبدالحمید معصومی تهرانی روحانی نواندیش، از کمپین یاران ایران حمایت کرد

سحبانیوز، عبدالحمید معصومی تهرانی یکی از روحانیون نواندیش و شناخته شده ایرانی در پیامی ضمن حمایت از کمپین یادآوری بازداشت

{...}